Bericht van

Duurzaamheid en evenementen; wat zijn de opties, kosten en baten?

Het gaat steeds vaker over duurzaamheid, groenere energiebronnen, klimaatverandering en oplossingen om dit tegen te gaan. In de evenementenbranche is dit niet anders. De tijd van wegwerpplastic bekers en vervuilende dieselaggregaten begint aan zijn einde te komen. Maar wat kan je als organisator nou eigenlijk allemaal doen om in deze trend mee te gaan? En wat houdt dit financieel allemaal in? (bron;

Verminder de pieklasten op het aggegraat.

Helaas zijn de mogelijkheden voor volledig groen energieverbruik op evenementen nog enigszins beperkt (afhankelijk van de grootte- en energieverbruik van het evenement). Echter worden er vaak “voor de zekerheid” teveel en/of te grote aggregaten gebruikt voor evenementen. Door goed te kijken naar pieklasten kan hier duurzamer mee om worden gegaan. Op die manier heb je aan een kleiner aggregaat ook genoeg en vervuil je dus minder. Het benodigde vermogen van de aggregaten wordt berekend op de te verwachten pieklasten plus een veiligheidsmarge. Door hoge pieklasten wordt in de praktijk vaak een aggregaat gebruikt dat 3 tot 5 maal groter is dan nodig voor het gemiddeld gebruik. Het rendement van een aggregaat is het grootst als deze op vol vermogen draait. Een te groot aggregaat draait nauwelijks op vol vermogen en heeft daardoor een laag rendement.

Veelvoorkomende piekbelastingen zijn rond etenstijd; bij de catering/foodtrucks, en bij het begin van een optreden als alle apparatuur en verlichting tegelijk aan gaat. Verspreid en verlaag deze pieken. Verspreiden van pieken kan door apparatuur gefaseerd in te schakelen. De catering kan de koelingen koud laten aanleveren en gasgestookte apparatuur gebruiken. Verlagen van pieken kan ook door energiezuinige apparaten te gebruiken, zoals led-verlichting en Class D versterkers.
Een lagere piekbelasting maakt het mogelijk om een kleinere aggregaat te gebruiken. Wanneer aggregaten goed aansluiten op de energievraag verdubbelt het rendement van de aggregaten (gemiddeld van 20% naar 40%) en wordt er tot wel 50% diesel bespaard.
Kosten bestaan voornamelijk uit tijd voor onderzoek naar piekbelasting. Overstap op een kleiner aggregaat bespaart direct kosten. Een kleinere aggregaat is goedkoper en zal 20 tot 50% diesel besparen.

Gebruik LED-verlichting

Led is 80% zuiniger dan halogeen en produceert veel minder warmte. Op festivals en evenementen kan led-verlichting als terrein- en podiumverlichting gebruikt worden. Led-licht wordt steeds vaker toegepast als energiezuinige podiumverlichting.
Led-verlichting is op elk festival goed te gebruiken. De kwaliteit van led-verlichting is ook voor de podia geschikt. Een bijkomend voordeel is dat led-verlichting beter tegen schokken kan en daardoor gemakkelijker te verplaatsen is. Dit is prettig bij het op- en afbouwen van het festival.
Led-verlichting gebruikt minder energie. Op festivals is de verlichting meestal aangesloten op een aggregaat, die bij gebruik van led minder diesel gebruikt.
Financiële aspecten
Led-verlichting vereist een flinke investering die bij festivals veelal door het (audio)verhuurbedrijf gedaan wordt. Hierdoor kan het huren van de verlichting duurder worden. De besparing op diesel is substantieel vanwege het grote vermogen voor verlichting. De terugverdientijd hangt bij festivals af van de huurprijs van de apparatuur.

Laat koelingen- en producten voor het festival koud aanleveren

Koelingen voor koelen van drank en consumpties op een festival zorgen voor piekbelasting wanneer zij tegelijkertijd aanslaan. Voorkom dat koelingen bij de aansluiting gelijktijdig aanslaan door ze kouder aan te laten leveren. Zorg er daarnaast voor dat leveranciers producten die gekoeld moeten worden ook koud aanleveren. Hierdoor slaan de koelingen ook minder snel aan.
Producten en koelingen elders (voor)koelen is efficiënter en milieuvriendelijker. Dat komt omdat dan geen gebruik wordt gemaakt van energie uit aggregaten, maar van netstroom.
Kosten voor het kouder aanleveren zijn beperkt. Minder gebruik van het aggregaat bespaart direct op de dieselkosten.

Kook op gas of groene stroom

Bereid het eten op festivals bij voorkeur met gasgestookte apparatuur op biogas of elektrische apparatuur met groene netstroom of op locatie opgewekte groene stroom.
Indien biogas en groene stroom niet beschikbaar zijn, is gasgestookte apparatuur met ‘gewoon’ gas het beste alternatief. Het gebruik van elektrische apparatuur met stroom uit aggregaten is voor het milieu de slechtste oplossing.
Gas wordt direct en met hoge efficiëntie omgezet in warmte. Er zijn gasgestookte fornuizen, ovens en frituurtoestellen. Voorwaarde is dat iedereen die ermee moet werken goede instructie krijgt over het veilig aansluiten en opslaan van gasflessen.
Het gebruik van elektriciteit voor kooktoestellen uit aggregaten is heel inefficiënt: in dat geval wordt diesel eerst omgezet naar elektriciteit om er vervolgens weer warmte van te maken. Door direct op gas te koken, wordt het verbruik van primaire energie met circa 70% verminderd t.o.v. gebruikt van elektriciteit uit aggregaten. Gebruik van groene stroom of biogas zorgen voor nog meer CO2-reductie.

Allereerst is gas (uit flessen) goedkoper dan elektriciteit (uit een aggregaat). Daarnaast verlaagt de piekbelasting van de aggregaten, wanneer de maaltijden worden bereid op gasgestookte apparatuur. Hierdoor kan een festival kleinere aggregaten inzetten. In totaal leidt de invoering van deze maatregel tot een besparing van ongeveer 50% op de energiekosten. De kosten voor deze maatregelen bestaan voornamelijk uit tijdsinvestering om met de cateraars te overleggen over de toepasbaarheid van koken op gas.

Bepaal vooraf het energieverbruik

“Meten is weten”. Deze managementregel is ook van toepassing op het monitoren van het energieverbruik. Met behulp van berekeningen en metingen kun je het verwachte energieverbruik bepalen en zo de aggregaten optimaal dimensioneren.
Breng voorafgaand aan het festival de benodigde energiebehoefte in kaart. Vraag dit op voor de geluidsapparatuur, verlichting, eetkraampjes, tapvoorzieningen, koelingen en eigenlijk alles met een stekker. Vraag naar het vermogen (Watt), gebruikstijden en gebruiksduur. Alleen de benodigde grootte voor de aansluiting (16 of 32 AMP) geeft niet voldoende informatie. Bepaal vervolgens in overleg met de energieleverancier het benodigde vermogen voor het aggregaat/de aggregaten.
Bij een meerjarig festival, is het ook handig om tijdens het festival het energieverbruik in kaart te brengen door elektriciteitsmeters bij grote energieverbruikers zoals podia en eetgelegenheden te plaatsen. Registreer ook het dieselverbruik per aggregaat, dit levert gedetailleerde informatie voor een volgende editie op. Met een registratie kun je het benodigd vermogen voor aggregaten bepalen. Dit geeft handvatten voor besparende vervolgstappen, zoals verminder van de piekbelasting van het aggregaat en meerdere kleinere i.p.v. enkele grote aggregaten. Alleen het registreren van het energieverbruik levert geen energiebesparing op. De vervolgmaatregelen wel 🙂
Het in kaart brengen van het energieverbruik is een tijdsinvestering. Het plaatsen van tussenmeters brengt extra kosten met zich mee. Alle vervolgmaatregelen leiden tot lagere huur en brandstofkosten.

(Groene) netstroom i.p.v. stroomaggregaat

Festivals gebruiken veelal aggregaten om stroom op te wekken. Kies voor (groene) netstroom wanneer dit beschikbaar is. Een verlengde optie daarin is het gebruik maken van een energieopslagsysteem met accu’s. Vooral voor de periode voor- en na het festival tijdens op- en afbouw hoeven aggregaten nog niet te draaien en kan dit flink wat draaiuren en dus dieselverbruik besparen. Wanneer de accu’s dan ook nog eens zijn opgeladen met groene netstroom, ben je helemaal goed bezig!
Netstroom kan alleen gebruikt worden op terreinen waar een aansluiting aanwezig is. Bij festivals in de stad is dit vaker mogelijk dan bij festivals in het buitengebied. Houd er rekening mee dat een festival vaak een hoge pieklast heeft. Wanneer het elektriciteitsnet daar niet op berekend is, kan er voor gekozen worden om de podia en horeca op aggregaten te zetten. Deze hebben een hoge piekbelasting.
Netstroom is efficiënter opgewekt dan elektriciteit uit een aggregaat en zorgt daardoor voor minder CO2-uitstoot. Bijkomend voordeel is dat netstroom geluidsoverlast door het aggregaat voorkomt en geen uitstoot van fijnstof en NOx met zich meebrengt. Hiermee komt netstroom het festivalterrein zelf en het milieu ten goede. Kies, indien mogelijk, voor groene stroom. Hiervan is de milieubelasting miniem.
Netstroom is in gebruik goedkoper dan dieselaggregaten. Netstroom kost € 0,15 tot € 0,25 per kWh, stroom van aggregaten kost ongeveer € 1 per kWh.

Gebruik ecoservies i.p.v. wegwerpplastic

In steeds meer gemeenten wordt het gebruik van ecoglazen verplicht. Voorwaarde hiervoor is vaak wel dat er stromend water op de locatie aanwezig is om de glazen mee te spoelen. Ecoglazen zijn hard plastic glazen die spoelbaar zijn en dus herbruikbaar (duurzaam).

De voordelen van het gebruik van ecoglazen zitten ‘m o.a. in minder afvalproductie en dus minder schoonmaakkosten. Bijkomende kosten zijn waterverbruik, huur/koop van de ecoglazen en verlies/beschadiging van de ecoglazen. Deze laatste kostenpost kan natuurlijk gedekt worden door statiegeld voor de ecoglazen te vragen aan de gebruiker/bezoeker. Er zijn organisaties die deze last liever niet bij hun bezoeker neer willen leggen, maar in de meeste gevallen gebeurt dit wel. Een bezoeker betaalt dan voor het gebruik van een ecoglas en krijgt dit terug na inlevering van het ecoglas. Is het glas beschadigd of kwijt, dan dekt het betaalde statiegeld de schade. In dit voorbeeld gaat het over ecoglazen, maar dit geldt natuurlijk ook voor borden en bestek.

Daarnaast vraagt het ook een extra tijdsinvestering tijdens het evenement doordat het schoonmaken extra werk met zich meebrengt. Voldoende servies achter de hand hebben is dan ook een aanrader zodat je het kan permitteren om af en toe ‘de vuile vaat” even te laten staan wanneer het druk is, zonder dat je zonder glazen, borden of bestek komt te staan.

(Bronnen; Gaalaas (2006); Elliott Sound Products (2005), Audio Engineering Society (2013), Popschool Maastricht (NRC 2014), Breda barst, The Power Behind Festivals (2013), Stichting Stimular)

Hulp nodig, wil je eens praten over het verduurzamen van jouw evenement? Neem contact met op ons op.

Geef een reactie